Meta seris

by ThoatViDiaDem
6.6 521 views
3
2 +1
Share this deck


Mortal Reach
You can use Restore Soul during Shadow Travel, and Shadow Travel lasts 1s longer.
Shadow Travel
Fade to Black
Reduce the Cooldown of Shadow Travel by 0.8-4s after activating Restore Soul. This can only occur once every 5s.
Restore Soul
4
Dusk-Walker
Reduce the Cooldown of Shadow Travel by 0.8-4s.
Shadow Travel
4
Soul Forge
Increase the range from the main target at which Restore Soul's secondary Healing can target allies by 6-30%.
Restore Soul
3
Veil
Reduce the cast time of Shadow Travel by 10-50%.
Shadow Travel
3
Blood Pact
Heal for 70-350 every 1s while channeling Restore Soul.
Restore Soul
1

Guide

Dành cho team kia nhiều flker.
Chỉ thích hợp cho talent heal trong lúc tàng hình.
Vật phẩm yêu cầu bắt buộc: Chronos + nimble (ưu tiên chronos +2 trước) -> Tăng khả năng tàng hình và khả năng hồi máu. Decks này hồi máu khá yếu nên cần heal chuẩn xác
Phạm vi heal lan thấp nên cần lưu ý.

Back