Wag's

by Wag
6.6 153 views
4
1 +3
Share this deck


Earthsplitter
Increase your Ultimate charge rate by 60%.
Cataclysm
Shattered Essence
Each Soul Fragment gathered Heals you for 15-75.
Soul Harvest
4
Void Lord
Reduce your damage taken by 5-25% for 3s after activating Soul Harvest.
Soul Harvest
5
Harbinger
Reduce the Cooldown of Juggernaut by 1-5s after activating Soul Harvest.
Soul Harvest
4
Sinister Allies
Increase your maximum Health by 150-750.
Armor
1
War-torn Plains
Reduce the time it takes to spin up your Hellfire Gatling by 4-20%.
Weapon
1

Guide

Chơi máu chó sạc ult.
Không khuyến khích Morale Boost nếu xài talent ult, slot item cho Chronos hay Item Heal, Giảm Damage hay Tăng máu ổn hơn.
Ưu tiên Resil nếu team kia có CC, cứ có Jenos hay con gì khoá di chuyển, stun thì cứ đóng vô kẻo làm bị thịt.

Sau khi Q sẽ giảm hồi chiêu chạy và damage nhận vào. Sử dụng Q khi máu ở ngưỡng 60%- sẽ hiệu quả hơn.
Lối chơi hợp lý là offtank, gây nhiễu thay vì cap point làm bị thịt. Chạy vào => Bắn phá, dí healer => Thấp máu thì Q => Ăn k đc thì chạy.
Chạy vòng quanh, áp sát healer và backline để thu hút team địch cho team free để công kích. Chú ý hành động ở khu vực mở để team hỗ trợ damage, hồi máu.